MINDFUL-MOTHERS.COM - mindful-mothers-mundial
MINDFUL-MOTHERS.COM - mindfulness tijdens zwangerschap en bevalling
MINDFUL-MOTHERS-MUNDIAL
Af en toe moet je eens stilstaan bij het feit dat je leeft in een land als Nederland, een Europees land waar de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is. Een land waar zwangerschap en bevalling voor de meeste vrouwen ongecompliceerd verlopen. Vervolgens moet je je realiseren dat dit elders op de wereld helaas heel anders is. Jaarlijks overlijden honderdduizenden vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. Bloedingen, infecties en een hoge bloeddruk zijn veel voorkomende doodsoorzaken die met goede medische hulp en kraamzorg voorkomen kunnen worden. Millenniumdoelen
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Millenniumdoel 5 is het verbeteren van de gezondheid van moeders. Het doel is om in 2015 de moedersterfte met driekwart terug te brengen ten opzichte van 1990.Maatschappelijk engagement
Mindful-mothers.com is een bedrijf dat zichtbaar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen en haar steentje wil bijdragen om dit belangrijke millenniumdoel te realiseren. Om dit praktisch vorm te geven is de stichting "mindful-mothers-mundial" in oprichting. Deze stichting stelt zich tot doel projecten ter bevordering van een veilige zwangerschap en veilig moederschap in de breedste zin, wereldwijd, te ondersteunen. Een vast deel van de opbrengst van mindful-mothers.com zal ten gunste zijn van de stichting "mindful-mothers-mundial